Wyrazy szczerego żalu i współczucia z powodu śmierci Jarosława Jastrzębskiego przesyłają pracownicy Wydziału Informatyki UM Szczecin.
Śmierć Jarka jest dla nas ciosem. Nie ma słów by opisać żal i współczucie, jakie w tej chwili czujemy. W ciągu kilkunastu lat współpracy dałeś się poznać jako pozytywny człowiek i fachowiec, który zawsze szukał najlepszego rozwiązania dla obu stron. Nie możemy wprost uwierzyć, że nie ma Ciebie już wśród nas. Twoja śmierć spowodowała pustkę w sercach wszystkich, którzy Ciebie znali.
Rodzinie, Bliskim i Współpracownikom przekazujemy wyrazy współczucia.