Ogromny smutek. Ogromna strata.

Łączymy się w bólu i modlitwie z rodziną i bliskimi.