Wielki żal, smutek, niedowierzanie ………
Ogromna strata dla nas wszystkich ……
Wyrazy współczucia dla najbliższych, przyjaciół i współpracowników