Ze smutkiem i żalem przyjęłam wiadomość o śmierci
śp. Jarosława Jastrzębskiego,
wiceprezesa Grupy Asseco Data System.
Rodzinie i Bliskim
składam wyrazy głębokiego współczucia