Z głębokim smutkiem przyjęłam wiadomość o śmierci Jarka.
Ciężko uwierzyć, że nie ma już go wśród nas.
Wyrazy żalu i współczucia Rodzinie i Bliskim