“Ktoś tutaj był i był, a potem nagle zniknął i uporczywie Go nie ma”
Jarku, będzie nam Ciebie brakowało- Twojego optymizmu, życzliwości
i zawsze pełnej gotowości do pomocy.
Ciebie nie ma, ale są żywe wspomnienia, które trwać będą w nas.
Spoczywaj w pokoju.
Rodzinie i Bliskim składam wyrazy głębokiego współczucia.