Trudno wyrazić słowa, bo żadne słowa nie oddadzą uczuć i myśli ….
Po prostu byłeś fajnym, ciepłym, kochającym rodzinę i ludzi człowiekiem.
Chwile spędzone wspólnie pozostaną w naszych sercach.
Do zobaczenia….