Jarku,
Spoczywaj w pokoju. Twoje zaangażowanie i dążenie do celu może być wzorem dla wielu.
Będzie nam Ciebie brakować