Serdeczne wyrazy współczucia rodzinie oraz wszystkim bliskim naszego przyjaciela.
Proszę przyjąć moje najszczersze kondolencje!