Jako szef, kolega, człowiek zawsze życzliwy, uśmiechnięty i uprzejmy, urodzony optymista.
Dziękujemy, że tego nas nauczyłeś, aby zawsze patrzeć na pozytywne strony i że nie ma sytuacji bez wyjścia.
Będzie nam Ciebie bardzo brakowało.

Wyrazy współczucia dla Rodziny i Bliskich.